NYXbroker
بروکر فارکس
مرور برچسب

شاخص قیمت

شاخص قیمت

شاخص قیمت شاخصی است که میانگین تغییر قیمت یک محصول یا خدمات را در یک بازه زمانی معین اندازه گیری می کند. شاخص قیمت چیست؟ چه چیزی را بررسی می کند؟ آیا شناختی از این شاخص دارید؟ برای مثال شما می خواهید قیمت محصولات را بین سال ٢٠١۵ و اکنون مقایسه کنید. در این مورد، سال ٢٠١۵ سال پایه نامیده می شود. همیشه برابر با ١٠٠ است. اگر قیمت ها در سال ٢٠١٩ به…
ادامه مطلب ...